ചരമം പാത്തക്കുട്ടി

OBITUARY

നടുവണ്ണൂർമന്ദങ്കാവിലെ പരേതനായ കാരങ്ങൽ അബ്ദുള്ളയുടെ ഭാര്യ പാത്ത ക്കുട്ടി (88) . മക്കൾ :

ചരമം   പാത്തക്കുട്ടി Enlight News

ചരമം  പാത്തക്കുട്ടി


നടുവണ്ണൂർമന്ദങ്കാവിലെ പരേതനായ കാരങ്ങൽ അബ്ദുള്ളയുടെ ഭാര്യ പാത്ത ക്കുട്ടി (88) . മക്കൾ : ആമിനക്കുട്ടി, നബീസ, കോയ, ഹമീദ്, സുബൈദ, മൊയ്തി , പരേതനായ അമ്മത് കുട്ടി . 

മരുമക്കൾ :ബീരാൻ കുട്ടി (കാവുംവട്ടം ), പാത്തുമ്മ, ഷരീഫ , സീനത്ത്, കാദർ (ഊരള്ളൂർ ) സൗദ, പരേതനായ അമ്മത് . സഹോദരങ്ങൾ: പര്യയി, മൊയ്തി , പരേതരായ കുഞ്ഞായി, ഇമ്പിച്ചാലി.