നവി മുംബൈ ഐപിഎൽ മത്സരങ്ങൾക്കായി ഒരുങ്ങി

SPORTS

പരിപാടിയുടെ സുഗമമായ നിർവ്വഹണം ഉറപ്പാക്കാൻ നവി മുംബൈ പോലീസ് ആയിരത്തോളം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മത്സര ദിവസങ്ങളിൽ നിയോഗിക്കുമെന്ന് നവി മുംബൈ പോലീസ് അറിയിച്ചു.

നവി മുംബൈ ഐപിഎൽ മത്സരങ്ങൾക്കായി ഒരുങ്ങി Enlight News

നവിമുംബൈ : നവി മുംബൈ പോലീസും നവി മുംബൈ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനും (എൻഎംഎംസി) ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) മത്സരങ്ങൾ നെരൂളിലെ ഡോ ഡി വൈ പാട്ടീൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടത്താനുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാർച്ച് 27 മുതൽ മെയ് 18 വരെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ആകെ 20 മത്സരങ്ങളാണ് നടക്കുക. എൻ‌എം‌എം‌സി 5000-ലധികം പാർക്കിംഗ് സ്ഥലങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, പരിപാടിയുടെ സുഗമമായ നിർവ്വഹണം ഉറപ്പാക്കാൻ നവി മുംബൈ പോലീസ്  ആയിരത്തോളം  ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയോഗിക്കും.

3 ഡിസിപിമാർ, 10 എസിപിമാർ, 25 ഇൻസ്പെക്ടർമാർ, 700 ലധികം മറ്റ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, 300 ഓളം ട്രാഫിക് പോലീസുകാർ എന്നിവരെ മത്സര ദിവസങ്ങളിൽ നിയോഗിക്കുമെന്ന് നവി മുംബൈ പോലീസ് അറിയിച്ചു.

അതുപോലെ, NMMC അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നെരൂളിലെ സ്റ്റേഡിയത്തിന് ചുറ്റും 5000 താൽക്കാലിക പാർക്കിംഗ് സ്ഥലങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. സന്ദർശകർക്കായി സഞ്ചരിക്കുന്ന ടോയ്‌ലറ്റുകളും കുളിമുറിയും മുൻസിപ്പാലിറ്റി സ്ഥാപിക്കും.

അതിനിടെ, ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് (ഐ‌പി‌എൽ) മത്സരങ്ങൾക്കായി നെരൂളിലെ ഡോ ഡി വൈ പാട്ടീൽ സ്റ്റേഡിയത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ചില റോഡുകളിൽ നവി മുംബൈ പോലീസിന്റെ ട്രാഫിക് വിഭാഗം നോ പാർക്കിംഗ് സോണുകൾ സൃഷ്ടിച്ചു.

Also read: സിനിമയെ വെല്ലുന്ന പരസ്യവുമായി ദുൽഖർ സൽമാൻ