ആരുഷ്‌ അന്തരിച്ചു

OBITUARY

ചെമ്പ്ര കല്ലടപൊയിലിൽ വി. ലിജുവിന്റെ (ഡിവൈഎഫഎഐ ജില്ലാകമ്മിറ്റിയംഗം) മകനാണ്

ആരുഷ്‌ അന്തരിച്ചു Enlight News

താമരശേരി:

ചെമ്പ്ര കല്ലടപൊയിലിൽ വി. ലിജുവിന്റെ (ഡിവൈഎഫഎഐ ജില്ലാകമ്മിറ്റിയംഗം) മകൻ ആരുഷ്‌ (ഒന്നര) അന്തരിച്ചു. മാതാവ്‌: അനുശ്രീ. സഹോദരി അലീന.