മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഇന്നലെയും കോവിഡ് മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല

GENERAL

സജീവ കേസുകളുടെ എണ്ണം 893 ആയി.

മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഇന്നലെയും കോവിഡ് മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല Enlight News

മുംബൈ : ശനിയാഴ്ച (മാർച്ച് 26) മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഒരു കോവിഡ് മരണം പോലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഈ മാസം ഏഴാം തവണയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് കൊറോണ ബാധിച്ച് മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തത്. നേരത്തെ മാർച്ച് 2, മാർച്ച് 7, മാർച്ച് 9, മാർച്ച് 13, മാർച്ച് 21, മാർച്ച് 22 തീയതികളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് മൂലം മരണമൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നില്ല. അതേസമയം, സംസ്ഥാനത്ത് 138 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി, സജീവ കേസുകളുടെ എണ്ണം 893 ആയി.