5000 ക്യുസെക്‌സ് കാവേരി ജലം തമിഴ്‌നാടിന് വിട്ടുനൽകണമെന്ന് കാവേരി വാട്ടർ മാനേജ്‌മെന്റ് അതോറിറ്റി കർണാടകയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു

GENERAL

*തിങ്കളാഴ്ച ചേർന്ന അടിയന്തര യോഗത്തിൽ കർണാടകയും തമിഴ്‌നാടും നിവേദനം നൽകിയതിനെ തുടർന്നാണ് നിർദേശം.*

5000 ക്യുസെക്‌സ് കാവേരി ജലം തമിഴ്‌നാടിന് വിട്ടുനൽകണമെന്ന് കാവേരി വാട്ടർ മാനേജ്‌മെന്റ് അതോറിറ്റി കർണാടകയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു Enlight News


5,000 ക്യുസെക്‌സ് വെള്ളം തമിഴ്‌നാടിന് 15 ദിവസത്തേക്ക് കൂടി വിട്ടുനൽകാൻ കാവേരി വാട്ടർ മാനേജ്‌മെന്റ് അതോറിറ്റി കർണാടകയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായി ജലശക്തി മന്ത്രാലയത്തിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. തിങ്കളാഴ്ച ചേർന്ന അടിയന്തര യോഗത്തിൽ കർണാടകയും തമിഴ്‌നാടും നിവേദനം നൽകിയതിനെ തുടർന്നാണ് നിർദേശം. അതേസമയം 3000 ക്യുസെക്‌സ് വെള്ളം തുറന്നുവിടാമെന്ന് കർണാടക യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ 12500 ക്യുസെക്‌സ് വെള്ളമാണ് തമിഴ്‌നാട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. തുടർന്ന് അടുത്ത 15 ദിവസത്തേക്ക് 5,000 ക്യുസെക്‌സ് വെള്ളം വിട്ടുനൽകാൻ ധാരണയായതായും അതിനുശേഷം വിഷയം വീണ്ടും അവലോകനം ചെയ്യുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. കർണാടകയിലെ കാവേരി നദീതടത്തിലെ വരൾച്ചയുടെ കാഠിന്യം വർധിക്കുകയും കുടിവെള്ള ആവശ്യങ്ങളും ജലസേചനത്തിന്റെ മിനിമം ആവശ്യങ്ങളും പോലും അപകടത്തിലാക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഇത് കണക്കിലെടുത്ത്, ജലസംഭരണികളിലേക്കുള്ള നീരൊഴുക്ക് മെച്ചപ്പെടാത്തപക്ഷം വെള്ളം തുറന്നുവിടാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് സംസ്ഥാനം നിവേദനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.